Maršruti
Pasākumi
Noma
Veikals
Kontakti
Klubs
   
Reģistrēties Login
Kāpēc reģistrēties?
 
 

PASĀKUMI

 

 

Ultramaratons 2005. Nolikums

Red. 27.06.2005

 

1. Ultramaratons

“Ultramaratons 2005” ir daudzdienu piedzīvojumu sacīkste ar airēšanas maratona un tūrisma tehnikas elementiem ar ātrumposmiem, orientēšanos un dabīgiem šķēršļiem apmēram 160km garā distancē un turpina 2001.gadā iesākto laivu maratonu tradīciju. 2005.gadā ar rallijreida elementiem un vērtēšanas sistēmu.

 

2. Sacensību vieta un laiks

Vidzeme. Pededzes upe, Aiviekste, Lubāna ezers, Aiviekste.

Kopā ap 160km 2.2 dienās - no 2005.gada 1.jūlija vakara līdz 3.jūlija vakaram. Sacensību distances tehniskie dati un orientējošs slodzes sadalījums pa dienām tiks publicēti vienu nedēļu pirms sacīkstes – 27.06.2005.

 

Tātad orientējošs slodzes sadalījums:

1. diena: starts 21:00, prologs 14km ātrumposms līdz pirmās dienas nometnes vietai, kura tiks izvēlēta dienu pirms sacīkstes (būs zināma starta vietā) un būs piebraucama arī atbalsta grupu cilvekiem ar auto.

2. diena: starts 8:00, 78km, dienas finišs Lubāna ezerā. Posms ar nobraucieniem un speciālo uzdevumu punktiem. Apnesieni aizliegti nobraucienu posmos.

3. diena: starts 10:00. Distancei 2 varianti atkarībā no laika apstākļiem: a) Lubāns - Meirānu kanāls - Aiviekste, b) Lubāns - Aiviekste - Meirānu kanāls. Finiša vieta noteikta iepriekš (skat zemāk).

 

Sacensību starts:

Litene. Autoceļa tilts pār Pededzi. Ja turpat Litenē tiks sarunāta labāka vieta, par to būs informācija pie tilta.

Piektdien, 1.jūlijā plkst. 21:oo. Dalībnieku reģistrācija līdz plkst.20:oo; obligātā inventāra pārbaude no 20:oo - 20:5o;

 

Finišs:

Meirāni. O.Kalpaka muzejs Aiviekstes un Meirānu kanāla sateka. Aiviekstes kreisais krasts, kanāla kreisais krasts. LABOTS 15.06.2005

Svētdien, 3.jūlijā , sākot no plkst. 16:oo pēcpusdienā.

 

Dienas finiši:

•  Pirmā diena: Tiks precizēts pirms sacīkstes;

•  Otrā diena: Lubāns, Aiviekstes izteka.

 

Ātrumposmi un speciālie uzdevumi (SU):

Distance sastāv no pirmās dienas prologa distances, otrās un trešās dienas ātrumposmiem, speciālo izdevumu posmiem un pārbraucieniem kontrollaikos.

 

3. Dalībnieki

Par sacensību dalībnieku var kļūt ikviens, kurš apzinās savas spējas veikt distanci, piekrīt šī Nolikuma noteikumiem un ir nokārtojis pieteikuma formalitātes. Pietekumus pieņem trijās laivu klasēs – divvietīgās kanoe, divvietīgās saliekamās smailes, cietās smailes un jūras kajaki.

Bērni līdz 16 gadiem var startēt tikai kopā ar pieaugušo. Ja šis pieaugušais nav tēvs vai māte, bērnam nepieciešama vecāku atļauja dalībai sacensībās kopā ar konkrēto personu.

 

4. Sacensību formula

Sacīkste notiek pēc rallijreida noteikumiem, kur kopvērtējuma rezultātu nosaka ātrumposmos un speciālo izdevumu posmos sasniegtie rezultāti, sakrātie soda punkti un kontrollaiku disciplīna pārbraucienu posmos.

 

5. Sacensību norise, noteikumi un tiesāšana

 

5.1. Vispārīgie noteikumi

Uzvarētājus nosaka atsevišķi katrā no klasēm. Komandā ir 2 cilvēki, neatkarīgi no laivas tipa vai izmēra (jūras kajakos ir viens braucējs).

 

5.2. Starts

Pirmajā dienā – starts minūtes intervālos izlozes kārtībā. Secība pa klasēm: 1) kanoe, 2) saliekamās smailes, 3) jūras kajaki, 4) cietās smailes.

Otrajā un trešajā dienā – starts ar 2 minūšu intervāliem kārtībā, kuru nosaka prologa (vai otrās dienas) rezultāti apgrieztā secībā (sākot ar pēdējiem).

 

5.3. Kontrollaiki

Visiem ātrumposmiem, speciālo uzdevumu posmiem un pārbraucienu posmiem tiek noteikti kontrollaiki.

Ja komanda nokavē savu starta kontrollaiku, tiek uzskatīts ka tā startējusi kontrollaikā.

Finiša kontrollaiks ir fiksēts attiecībā pret starta laiku un par neiekļaušanos tajā komanda saņem 2 soda minūtes (punktus) par katru nokavētu minūti.

 

5.4. Ātrumposmi

Ātrumposmi Ultramaratonā ir airēšanas posmi, kuros tiek pieļauti apnesieni un līkumu griezšana.

 

5.5. Nobraucienu – kontrollaika posmi

Nobraucienu posmi Ultramaratonā ir airēšanas posmi, kuros nav atļauti apnesieni un līkumu griezšana.

 

5.6. Speciālo uzdevumu posmi

Speciālo izdevumu posmi (SU) var ietvert vispārējās tūrisma tehnikas un orientēšanās elementus, šķēršļu joslas, virvju uzdevumus, glābšanas darbus un tml. Šie uzdevumi dalībniekiem iepriekš nav zināmi. Inventārs, šiem posmiem tiek nodrošināts SU vietās (izņemot obligātajā ekipējumā iekļauto).

Speciālo uzdevumu posmos ir vienkāršotās veterānu distances (dalībniekiem vecākiem par 50.g.)

 

5.7. Inventārs

5.7.1. Vispārīgi noteikumi

Dalībnieki piedalās sacīkstēs ar savu inventāru. Par šī inventāra atbilstību Nolikumam (5.7.2.p.), domstarpību gadījumā, lemj sacensību galvenais tiesnesis.

 

5.7.2. Laivas

Kanoe klasē atļauts lietot divvietīgas un trīsvietīgas kanoe laivas. Garuma ierobežojums - 5.47m (18'), platuma ierobežojums – ne mazāk par 80 cm (31.5”). Var izmantot airēšanas slaloma, tūrisma un maratona laivas, pēc izvēles. Olimpiskā tipa gludūdens sacīkšu laivas vai nobraucienu (downriver) laivas nav atļautas.

Saliekamo smaiļu klasē atļauts lietot divvietīgas un trīsvietīgas saliekamās smailītes. “Sit-on-top” braucamie tiks pieskaitīti saliekamo smaiļu klasei.

Ir atļautas stūres iekārtas. Buras ir aizliegtas. Laivas, kuras apgāztas grimst (piemēram, “Salūts”, “Taimiņš” un cietās smailes no kompozītu materiāliem), ir jānodrošina ar papildu celtspēju. Laivas nomaiņa sacīkstes laikā un starpfinišos nav atļauta.

 

5.7.3. Airi

Smaiļu airi nav atļauti (kanoe klasē).

Airi startā tiek marķēti (arī rezerves airi). Atbraukšana dienas finišā ar nemarķētu airi maksā 15 soda minūtes.

 

5.7.3. Obligātais inventārs

- Glābšanas vestes, kajakiem – “bruncīši”,

- Rakstāmrīks,

- Pulkstenis vai hronometrs,

- Kompass,

- Ūdensdroša kartes mape,

- Mobilais telefons ar uzlādētu bateriju,

- Aptieciņa (brūču apstr. un pārsienamie materiāli),

- Laivas remontkomplekts (smailes),

- Sērkociņi ūdensnecaurlaidīgā iepakojumā,

- Pārtikas un dzeramā deva vienai dienai,

- Izdzīvošanas komplekts nakšņošanai maršrutā. Minimālais komplekts: sausa apģērba kārta, dubultais “survival blanket” vai guļammaiss katram, polietilēna plēves gabals vai tents uz komandu;

 

5.8. Palīglīdzekļi un atbalsts

Palīdzība no malas nav atļauta. No starta līdz dienas finišam komandas darbojas pilnīgi autonomi. Nekāda pārtikas vai dzeramā ūdens krājumu papildināšana (atbalsta grupas palīdzība vai veikali) vai salauzto airu nomaiņa dienas laikā nav atļauta - rezerves airus, pēc savas izvēles, komandas ved līdzi. Par palīdzības saņemšanu komandu var diskvalificēt.

Distancē aizliegta GPS lietošana.

Atļauts izmantot laivu vedamos ratiņus. Konstruktoru domas lidojums netiek ierobežots, taču nomas inventāra lietotājus lūdzam šo jautājumu saskaņot ar īpašnieku. Ja šādus palīglīdzekļus ir paredzēts izmantot, tie jāuzrāda startā, jāmarķē un jāved līdzi visas trīs sacensību dienas.

Pēc sacensību finiša vietas pārcelšanas uz upes krastu, mēs uzsatam ka distancē rati nav vajadzīgi, jo apnesienu iespējas tiks ierobežotas ar distances iekārtojumu. Tomēr ātrumposmos apnesieni ir atļauti un dalībniekus, kuri cer uz to iekrāt handikapu, mēs nevaram atturēt no ratu lietošanas. Jūsu izvēle!

 

Uzmanību, represijas! Dalībnieks ezerā (Lubāns) bez glābšanas vestes – diskvalifikācija bez brīdinājuma.

 

5.9. Dalībnieku ēdināšana

Organizētāji nodrošina dalībnieku ēdināšanu otrās un trešās dienas finišā. Pirmajā dienā dalībnieki tiek nodrošināti ar karstu ūdeni un dzērienu. Iepriekš piesakot, iespējams nodrošināt ēdināšanu arī atbalsta grupām. Zvaniet 9222339.

 

5.10. Palīdzība distancē

Rīkotāji nodrošinās izstājušos un avarējušo komandu “salasīšanu” no distances ar nogādi dienas nometnē. Lai tas notiktu, komandai ir jānodod ziņa organizētājiem (mobilais telefons, citi dalībnieki, ...ziņnesis) par savu atrašanās vietu un izstāšanās apstākļiem. Komandām ir jābūt gatavām nakšņot upes/ezera krastā, jo organizētāji garantē transportu tikai laikā pēc dienas finiša līdz nākamās sacensību dienas rītam. Ārkārtas evakuācija notiks tikai gadījumos, ja pastāvēs draudi dalībnieka(u) veselībai vai dzīvībai.

Sacensību dalībniekiem ir pienākums palīdzēt avarējušai komandai (apgāzta laiva, cietušā pārvietošana, utml. ciktāl tas ir saistīts ar neatliekamas palīdzības sniegšanu). Šī nolikuma noteikumu pārkāpumi, kuri veikti saistībā ar palīdzības sniegšanu avarējušai komandai, par tādiem netiek uzskatīti. Par neatliekamas palīdzības nesniegšanu komandu var diskvalificēt.

 

6. Balvas

Ar diplomiem un suvenīru balvām (apdrukāti krekliņi ar pasākuma simboliku un tml.) tiek apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji visās laivu klasēs.

Sacensību budžets neparedz citas mantiskas balvas, kā vien tās, ko pasākumam nodrošinās sponsori. Iespējamos sponsorus, intereses gadījumā, lūdzam zvanīt 9222339.

 

Labākie starpfinišu laiki

Ar diplomiem un Campo balvām tiek apbalvoti arī otrās dienas uzvarētāji un citi īpaši izcēlušies varoņi.

 

7. Pieteikšanās kārtība

Lai piedalītos sacensībās, ir jāaizpilda pieteikuma forma un jāapmaksā dalības maksa.

Pieteikumu iespējams aizpildīt “on-line” campo mājas lapā internetā.

 

 

7.1. Dalības maksa

Sacensību dalības maksa ir Ls 15.- (piecpadsmit latu) no dalībnieka (kajaki – 1 dalībnieks, kanoe, smaiļu komandā 2 dalībnieki). Līdz 1.maijam dalības maksa ir Ls 12.- (divpadsmit latu), pēc 23.jūnija - Ls 18 (astoņpadsmit latu). Šī summa iekļauj sacensību organizatoriskās izmaksas, privāto atpūtas vietu nodevas, dalībnieku “savvaļas” ēdināšanu (vakariņas 2x) un veselības apdrošināšanu tiem dalībniekiem, kuri savus pieteikumus būs iesnieguši līdz 1.jūnijam.

Dalības maksā nav iekļauta dalībnieku pašu vai to inventāra transportēšana uz sacensību norises vietu, laivu noma un laivu transports.

Dalības maksu var apmaksāt skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu. Dalības maksas rēķins tiek izsūtīts automātiski pēc pieteikuma formas aizpildīšanas internetā.

 

8. Sacensību organizācija

 

8.1. Rezultātu izsludināšanas kārtība

Sacensību oficiālie rezultāti tiks publicēti firmas “Campo” interneta lapā www.laivas.lv. Dienas kopsavilkumi būs pieejami katru vakaru starpfinišu vietās.

 

8.2. Protestu izskatīšanas kārtība

Protesti iesniedzami sacensību sekretariātā (starta, starpfinišu un finiša vietā), rakstiskā formā 30 minūšu laikā pēc dienas finiša (kontrollaiks). Protestus par gala rezultātiem var iesniegt līdz uzvarētāju apbalvošanai.

Gadījumā, ja protestā minētie fakti tiek apstiprināti (pierādīti) un liecina par rupju sacensību noteikumu pārkāpumu (piemēram, distances marķējuma bojāšana, citu dalībnieku inventāra bojāšana, paslēpšana vai izmantošana, palīdzība no malas, neatliekamas palīdzības nesniegšana un tml.), un ir pamats dalībnieka vai komandas diskvalifikācijai un, ja šī diskvalifikācija pienākas godalgotas vietas ieguvējam, diskvalificētajai komandai ir pienākums atdot saņemtās balvas arī tad, ja protests iesniegts pēc uzvarētāju apbalvošanas.

Par pierādījumiem tiek uzskatītas komandas vai atbalsta grupas dalībnieku liecības, ja tājās minētos faktus var apstiprināt:

a) protestētājiem konkurējošu komandu dalībnieki vai to atbalsta grupas dalībnieki;

b) distances tiesneši.

Ir derīgi arī pārkāpumu fiksējoši foto/video materiāli.

 

9. Atbildība

9.1. Sniegto datu pareizība, traumas un pašrisks

Dalībnieki atbild par pieteikumā sniegto datu pareizību.

Paraksts uz pieteikuma vai dalībnieku sarakstā apliecina dalībnieka akceptu šiem noteikumiem, kā arī to, ka pēc sacīkstēm netiks celtas pretenzijas pret organizētājiem saistībā ar distancē gūtajām traumām, kuru iemesls ir pašu dalībnieku nevērība, pārslodze, apstākļu nenovērtēšana vai citu dalībnieku vaina.

 

9.2. Apdrošināšana

Dalībnieki, kuri būs savlaicīgi (līdz 01.06.) iesnieguši pieteikumus, uz sacensību laiku tiks apdrošināti.

 

9.3. Inventāra saglabāšana

Organizētāji neatbild par nometnē atstāto mantu, sporta un tūrisma inventāra glabāšanu vai apsargāšanu.

 

10. Kontaktinfomācija

SIA “Campo”, reģ. Nr.40003498501

Tālr. (+371) 9222 339, fakss (+371) 7505 322

e-pasts: campo@laivas.lv , web: www.laivas.lv vai www.campo.lv

Adrese: Blaumaņa ielā 22/24

Konts Nr. LV28HABA0551001533180 (LVL), Hansabanka HABALV22.

Kontaktpersona: Agris Pētersons (+371-9222 339)


Campo > Pasakumi > UM2005 nolikums

Lapu uztur: Inno.web