Maršruti
Pasākumi
Noma
Veikals
Kontakti
Klubs
   
Reģistrēties Login
Kāpēc reģistrēties?
 
 

PASĀKUMI

 

 

Ultramaratons 2004. Nolikums

Red. 14.06.2004

 

1. Ultramaratons

“Piedzīvojumu ūdenstūrisms Kurzemē” ir daudzdienu airēšanas maratons ar ātrumposmiem, orientēšanos un dabīgiem šķēršļiem apmēram 165km garā distancē un turpina 2001.gadā iesākto laivu maratonu tradīciju.

 

2. Sacensību vieta un laiks

Kurzeme. Rindas upe no Rindas ciema un Engures upe pret straumi līdz Usmai, Abava un Venta līdz Nabas ezeriem, kopā 165km trijās dienās - no 2004.gada 2. līdz 4. jūlijam. Sacensību distances tehniskie dati un orientējošs slodzes sadalījums pa dienām atrodams pielikumā. Sacensību starts:
Rindas ciems. Tilts pār Rindas upi.
Piektdien, 2.jūlijā plkst. 10:00. Dalībnieku reģistrācija līdz plkst.9:20.

Finišs:
Nabas ezera rietumu krasts pie Kuldīgas – Ventspils šosejas.
Svētdien, 4.jūlijā, sākot no plkst. 16:00 vakarā.

 

Dienas finiši un to kontrollaiki:
· Pirmā diena: Kempings “Ozoldangas” pirms Gaiļu tilta pār Enguri netālu no Usmas ciema (UM-2001 otrās dienas finišs). Kontrollaiks plkst. 20:00;
· Otrā diena: turpat kur 1.dienā. Kontrollaiks plkst. 18:00
Pirmo divu dienu absolūtajam finiša laikam nav svara pie starta pozīcijas noteikšanas trešajā sacīkstes dienā pie nosacījuma, ka komanda iekļaujas noteiktajos kontrollaikos.

Ātrumposmi:
Ātrumposmi (ātrumposmu rezultāti) nosaka dalībnieku starta secību otrajā un secību un intervālu trešajā sacensību dienā. Tā kā visa trešās dienas distance ir viens liels ātrumposms, kura uzvarētājs ir sacīkstes uzvarētājs, starta handikapam var būt izšķiroša nozīme vietu sadalījumā. Ātrumposmu un dienas kontrollaiki posmos, kuros nav kopējā starta, tiek aprēķināti individuāli ar starta laikam atbilstošu nobīdi.

 

Orientēšanās kontrollaikā:
Otrajā sacensību dienā, notiek ātrumposms - orientēšanās no laivas kontrollaikā. Orientēšanās posma starta vieta tiks noteikta dienas startā, distances karte tiks izsniegta šī posma starta vietā. Orientēšanās posma rezultāti tiek summēti ar ātrumposma(u) rezultātiem. Sīkāk par vērtēšanu skat. 5.punktu.

 

3. Dalībnieki

Par sacensību dalībnieku var kļūt ikviens, kurš apzinās savas spējas veikt distanci, piekrīt šī Nolikuma noteikumiem un ir nokārtojis pieteikuma formalitātes. Pietekumus pieņem četrās trijās laivu klasēs – divvietīgās kanoe, divvietīgās saliekamās smailes un jūras kajaki. Šogad eksperimentālā kārtībā tiek ieviesta un pieteikumi tiek pieņemti vēl vienā laivu klasē - “DRAGO”, kurā startēs tāda paša nosaukuma laivas “drago” (vai tās līdzinieki, skat. www.laivas.lv/inventars) un 4 cilvēku komanda. DRAGO komandā ir jābūt vismaz vienai sievietei.
Bērni līdz 16 gadiem var startēt tikai kopā ar pieaugušo. Ja šis pieaugušais nav tēvs vai māte, bērnam nepieciešama vecāku atļauja dalībai sacensībās kopā ar konkrēto personu.

 

4. Sacensību formula

Sacensību uzvarētājs ir tas, kurš trešajā sacensību dienā ierodas finišā pirmais. Divu iepriekšējo sacensību dienu, precīzāk, ātrumposmu-orientēšanās posmu rezultāti tiek ņemti vērā, nosakot sacensību pēdējās dienas starta kārtību, kurā dalībnieki startē ar intervāliem, kādus nosaka ātrumposmos izcīnītās minūtes.

 

5. Sacensību norise, noteikumi un tiesāšana

 

5.1. Vispārīgie noteikumi

Uzvarētājus nosaka atsevišķi katrā no klasēm. Komandā ir 2 cilvēki, neatkarīgi no laivas tipa vai izmēra (jūras kajakos ir viens braucējs).

 

5.2. Starts

Pirmajā dienā – starts minūtes intervālos. Kanoe, DRAGO , smailes, jūras kajaki.
Otrajā dienā – starts ar minūtes intervāliem secībā, kuru nosaka iepriekšējās dienas ātrumposma rezultāti apgrieztā kārtībā (sākot ar pēdējiem).
Trešajā dienā – starts ar intervāliem, kurus nosaka pirmo divu dienu ātrumposmos-orientēšanās posmos iegūtās handikapa minūtes (sākot ar pirmajiem).

 

5.3. Ātrumposmu kontrollaiki

Ātrumposmu-orientēšanās posmu starta un finiša vietās tiek noteikti kontrollaiki.
Ja komanda nokavē starta kontrollaiku, tiek uzskatīts ka tā startējusi kontrollaikā.
Finiša kontrollaiks ir fiksēts attiecībā pret starta laiku un par neiekļaušanos tajā komanda saņem 2 soda minūtes (punktus) par katru nokavētu minūti. Par orientēšanās posma veikšanu pirms paredzētā kontrollaika handikapa minūtes piešķirtas netiek.

 

5.4. Orientēšanās distance

Orientēšanās distance ir ūdens akvatorijā (upē, ezeros, caurtekās uz salām, pussalām un tml.) izvietoti “sausie” un “slapjie” kontrolpunkti ar kompostieriem tajos. Ir noteikts skaits obligāto punktu un izvēles punktu – katrs ar savu vērtību handikapa minūtēs (punktos). Par dalībnieka kartiņā neatzīmētiem obligātajiem kontrolpunktiem no handikapa tiek atņemta punkta vērtība (svars), par katru iegūto izvēles punktu šis svars tiek pieskaitīts. Dalībnieku uzdevums ir savākt maksimālo punktu summu, iekļaujoties kontrollaikā.
Distance un visu kontrolpunktu svari kļūs zināmi šo posmu starta vietā, starta atvēršanas brīdī.
Kārtība, kādā apbraucami kontrolpunkti, nav noteikta.
Atkarībā no distancē uzrādītā rezultāta, orientēšanās ātrumposmā sakrātā punktu summa var būt gan pozitīva, gan negatīva (piemēram, ja trūkst obligātie punkti, jeb būtiski pārtērēts kontrollaiks). Trešās dienas handikapa absolūtajā ieskaitē tiek ņemta vērā tikai pozitīvā punktu summa. Komandas ar negatīvu punktu kopsummu pēc divu sacensību dienu rezultātiem, trešajā dienā startē savāktajai punktu summai atbilstošā secībā, taču tikai ar minūtes intervāliem, neatkarīgi no absolūtās punktu summas.

 

5.5. Inventārs


5.5.1. Vispārīgi noteikumi

Dalībnieki piedalās sacīkstēs ar savu inventāru. Par šī inventāra atbilstību Nolikumam (5.5.2.p.), domstarpību gadījumā, lemj sacensību galvenais tiesnesis.

 

5.5.2. Laivas

Kanoe klasē atļauts lietot divvietīgas un trīsvietīgas kanoe laivas. Garuma ierobežojums - 5.47m (18'), platuma ierobežojums – ne mazāk par 80 cm (31.5”). Var izmantot airēšanas slaloma, tūrisma un maratona laivas, pēc izvēles. Olimpiskā tipa gludūdens sacīkšu laivas nav atļautas (arī citās klasēs).
DRAGO klasē atļauts lietot 4-vietīgās “drago” tipa laivas, kuras Latvijā to uzliekto galu dēļ pieņemts saukt arī par “pirogām”. Tehn. specifikāciju skat. www.laivas.lv/inventars.
Saliekamo smaiļu klasē atļauts lietot divietīgas un trīsvietīgas saliekamās smailītes. “Sit-on-top” braucamie tiks pieskaitīti jūras kajaku klasei.
Ir atļautas stūres iekārtas un buras (izņemot jūras kajaku klasi). Laivas, kuras apgāztas grimst (piemēram, “Salūts”, “Taimiņš” un cietās smailes no kompozītu materiāliem), ir jānodrošina ar papildu celtspēju. Laivas nomaiņa sacīkstes laikā un starpfinišos nav atļauta.

 

5.5.3. Airi

Smaiļu airi nav atļauti (kanoe klasē).
Airi startā tiek marķēti (arī rezerves airi). Atbraukšana dienas finišā ar nemarķētu airi maksā 10 soda minūtes.


5.5.4. Obligātais inventārs

· Glābšanas vestes, kajakiem – “bruncīši”,
· Dienas karte (izsniedz organizētāji),
· Rakstāmrīks,
· Pulkstenis vai hronometrs,
· Kompass un ūdensdroša kartes mape,
· Mobilais telefons ar uzlādētu bateriju,
· Aptieciņa (brūču apstr. un pārsienamie materiāli),
· Laivas remontkomplekts (smailes),
· Dzeramais ūdens (min 2 litri uz dalībnieku dienā),
· Pārtikas deva vienai dienai,
· Sērkociņi ūdensnecaurlaidīgā iepakojumā,
· Piederumi un inventārs nakšņošanai maršrutā. Minimālais komplekts: sausa apģērba kārta, dubultais “survival blanket” vai guļammaiss katram, polietilēna plēves gabals vai tents uz komandu;

 

5.6. Palīglīdzekļi un atbalsts

Nekāda veida palīdzība no malas nav atļauta. No starta līdz dienas finišam komandas darbojas pilnīgi autonomi. Nekāda pārtikas vai dzeramā ūdens krājumu papildināšana (atbalsta grupas palīdzība vai veikali) vai salauzto airu nomaiņa dienas laikā nav atļauta - rezerves airus, pēc savas izvēles, komandas ved līdzi. Par palīdzības saņemšanu komandu var diskvalificēt.
Distancē aizliegta GPS lietošana.
Atļauts izmantot laivu vedamos ratiņus un arī buras. Konstruktoru domas lidojums netiek ierobežots, taču nomas inventāra lietotājus lūdzam šo jautājumu saskaņot ar īpašnieku. Ja šādus palīglīdzekļus ir paredzēts izmantot, tie jāuzrāda startā un jāved līdzi visas trīs sacensību dienas.
Uzmanību, represijas! Dalībnieks ezerā (Puzes ez., Usmas ez.) bez glābšanas vestes: pirmo reizi - brīdinājums, katru nākamo reizi - 10 minūšu sods.

 

5.7. Dalībnieku ēdināšana

Organizētāji nodrošina dalībnieku ēdināšanu katras dienas finišā. Iepriekš piesakot, iespējams nodrošināt ēdināšanu arī atbalsta grupām. Zvaniet 9222339.

 

5.8. Palīdzība distancē

Rīkotāji nodrošinās izstājušos un avarējušo komandu “salasīšanu” no distances ar nogādi dienas nometnē. Lai tas notiktu, komandai ir jānodod ziņa organizētājiem (mobilais telefons, citi dalībnieki, ...ziņnesis) par savu atrašanās vietu un izstāšanās apstākļiem. Komandām ir jābūt gatavām nakšņot upes/ezera krastā, jo organizētāji garantē transportu tikai laikā pēc dienas finiša līdz nākamās sacensību dienas rītam. Izņēmumi tiks praktizēti tikai gadījumos, ja pastāvēs draudi dalībnieka(u) veselībai vai dzīvībai.
Sacensību dalībniekiem ir pienākums palīdzēt avarējušai komandai (apgāzta laiva, cietušā pārvietošana, utml. ciktāl tas ir saistīts ar neatliekamas palīdzības sniegšanu). Šī nolikuma noteikumu pārkāpumi, kuri veikti saistībā ar palīdzības sniegšanu avarējušai komandai, par tādiem netiek uzskatīti. Par neatliekamas palīdzības nesniegšanu komandu var diskvalificēt.

 

6. Balvas

Ar diplomiem un suvenīru balvām (apdrukātas cepures, T-krekli ar pasākuma simboliku un tml.) tiek apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji visās laivu klasēs.
Sacensību budžets neparedz citas mantiskas balvas, kā vien tās, ko pasākumam nodrošinās sponsori. Iespējamos sponsorus, intereses gadījumā, lūdzam zvanīt 9222339. Labākie starpfinišu laiki
Ar diplomiem un Campo balvām tiek apbalvoti katras dienas uzvarētāji un citi īpaši izcēlušies varoņi.

 

7. Pieteikšanās kārtība

Lai piedalītos sacensībās, ir jāaizpilda pieteikuma forma un jāapmaksā dalības maksa.

7.1. Dalības maksa

Sacensību dalības maksa ir Ls 12.- (divpadsmit latu) Ls 14.00 (četrpadsmit lati) no dalībnieka (kajaki – 1 dalībnieks, kanoe, smaiļu komandā 2 dalībnieki, DRAGO komandā – 4 dalībnieki). Līdz 1.06.2004 dalības maksa ir Ls 10, sacensību dienas rītā Ls 15. Šī summa iekļauj sacensību organizatoriskās izmaksas, privāto atpūtas vietu nodevas, dalībnieku “savvaļas” ēdināšanu (vakariņas 3x) un veselības apdrošināšanu tiem dalībniekiem, kuri savus pieteikumus būs iesnieguši līdz 11.jūnijam.
Dalības maksā nav iekļauta dalībnieku pašu vai to inventāra transportēšana uz sacensību norises vietu, laivu noma un laivu transports.
Dalības maksu var apmaksāt skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu. Tiem, kas vēlas maksāt ar pārskaitījumu, lūdzam to norādīt pieteikuma formā, kopā ar savas organizācijas rekvizītiem (nosaukums, adrese, reģ.nr. utt.).

 

8. Sacensību organizācija


8.1. Rezultātu izsludināšanas kārtība

Sacensību oficiālie rezultāti tiks publicēti firmas “Campo” interneta lapā www.laivas.lv. Dienas kopsavilkumi būs pieejami katru vakaru starpfinišu vietās.

 

8.2. Protestu izskatīšanas kārtība

Protesti iesniedzami sacensību sekretariātā (starta, starpfinišu un finiša vietā), rakstiskā formā 40 minūšu laikā pēc dienas finiša (kontrollaiks). Protestus par gala rezultātiem var iesniegt līdz uzvarētāju apbalvošanai.
Gadījumā, ja protestā minētie fakti tiek apstiprināti (pierādīti) un liecina par rupju sacensību noteikumu pārkāpumu (piemēram, distances marķējuma bojāšana, citu dalībnieku inventāra bojāšana, paslēpšana vai izmantošana, palīdzība no malas, neatliekamas palīdzības nesniegšana un tml.), un ir pamats dalībnieka vai komandas diskvalifikācijai un, ja šī diskvalifikācija pienākas godalgotas vietas ieguvējam, diskvalificētajai komandai ir pienākums atdot saņemtās balvas arī tad, ja protests iesniegts pēc uzvarētāju apbalvošanas.
Par pierādījumiem tiek uzskatītas komandas vai atbalsta grupas dalībnieku liecības, ja tājās minētos faktus var apstiprināt:
a) protestētājiem konkurējošu komandu dalībnieki vai to atbalsta grupas dalībnieki;
b) distances tiesneši.
Ir derīgi arī pārkāpumu fiksējoši foto/video materiāli.

 

9. Atbildība


9.1. Sniegto datu pareizība, traumas un pašrisks

Dalībnieki atbild par pieteikumā sniegto datu pareizību.
Paraksts uz pieteikuma apliecina dalībnieka(u) akceptu šiem noteikumiem, kā arī to, ka pēc sacīkstēm netiks celtas pretenzijas pret organizētājiem saistībā ar distancē gūtajām traumām, kuru iemesls ir pašu dalībnieku nevērība, pārslodze, apstākļu nenovērtēšana vai citu dalībnieku vaina.

 

9.2. Apdrošināšana

Dalībnieki, kuri būs savlaicīgi (līdz 1.06.) iesnieguši pieteikumus, uz sacensību laiku tiks apdrošināti.

 

9.3. Inventāra saglabāšana

Organizētāji neatbild par nometnē atstāto mantu, sporta un tūrisma inventāra glabāšanu vai apsargāšanu.

 

10. Kontaktinfomācija

SIA "Campo", reģ. Nr.000349850
Tālr. (+371) 9222 339, fakss (+371) 7505 322
e-pasts: campo@laivas.lv , web: www.laivas.lv vai www.campo.lv
Adrese: Blaumaņa ielā 22/24
Konts Nr. 551001533180 (LVL), Hansabanka HABALV22.
Kontaktpersona: Agris Pētersons.


Campo > Pasakumi > UM2004 nolikums

Lapu uztur: Inno.web