Maršruti
Pasākumi
Noma
Veikals
Kontakti
Klubs
   
Reģistrēties Login
Kāpēc reģistrēties?
 
 

PASĀKUMI

 

 

Ultramaratons "No Cieceres līdz Lībiešu krastam".
Nolikums

Nolikums (.pdf)

 

1. Ultramaratons

“No Cieceres līdz Lībiešu krastam” ir daudzdienu airēšanas maratons ar ātrumposmiem un dabīgiem šķēršļiem 220 km garā distancē.

 

2. Sacensību vieta un laiks

Kurzeme. 2001.gada jūnijs (29.06.2001. – 1.07.2001). Ciecere, Venta, Abava, Usmas ezers, Engure, Puzes ezers, Rinda un Irbe. Sacensību distances tehniskie dati un slodzes sadalījums pa dienām atrodams šī nolikuma pielikumā.

 

Sacensību starts:

Pakuļu HES ūdenskrātuve, atpūtas bāze "Pakuļi" (56° 40' 35.5" N, 22° 20' 46.6" E).

Piektdien, 29.jūnijā plkst. 10:00. Dalībnieku reģistrācija līdz plkst. 9:00.

 

Finišs:

Irbes upes ieteka jūrā (57° 38' 33.0” N, 22° 08' 43.8” E)

Svētdien, 1.jūlija vakarā, sākot no plkst. 20:00 un līdz 2.jūlija rītam.

 

Starpfiniši un to kontrollaiki (nākamās dienas starts):

• Venta, lk mājas “Straumēni” (56° 56' 40.5” N, 22° 01' 05.9” E), kontrollaiks 30.06.2001. plkst 8:00;
• Engure, kk pļava, kempings "Ozoldangas" (57° 13' 22.0" N, 22° 05' 28.5" E) 200m lejpus Gaiļu tilta, kontrollaiks 01.07.2001. plkst. 8:00;

Ātrumposmi un to kontrollaiki:

• 1. ātrumposms: Pirmā diena (29.06.2001.) - no starta līdz Pakuļu HES aizsprostam (56° 41' 48.9” N, 22° 17' 45.7” E), distance 5km. Kontrollaiks ātrumposma finišā - plkst. 11:00;

• 2. ātrumposms: Pirmā diena (29.06.2001.) - no vecā Liepājas šosejas tilta pār Cieceres upi (56° 40' 48.6” N, 22° 04' 12.2” E) līdz vārdā nenosauktam pilskalnam * Ventas l.krastā (56° 43' 50.3” N, 22° 01' 25.9” E), distance 10.5 km. Ātrumposma starts atvērts no plkst. 14:00, kontrollaiks startā - plkst. 16:00, kontrollaiks ātrumposma finišā – plkst. 17:30.

• 3. ātrumposms: Otrā diena (30.06.2001.) - Pārnesiens no Abavas (Plūču brasls 57° 06' 03.2” N, 22° 05' 13.1” E) uz Usmas ezeru un airēšana līdz otrajam starpfinišam - kempingam "Ozoldangas" (57° 13' 22.0" N, 22° 05' 28.5" E) , Engures k.krastā, distance 16.5km. Ātrumposma starts atvērts no plkst. 16:00 līdz plkst. 18:30, kontrollaiks ātrumposma finišā – plkst. 22:30.

 

3. Dalībnieki

Par sacensību dalībnieku var kļūt ikviens, kurš apzinās savas spējas veikt distanci, piekrīt šī Nolikuma noteikumiem un ir nokārtojis pieteikuma formalitātes. Dalībniekus sacensībām var pieteikt divās * klasēs – divvietīgās kanoe un divvietīgās smailes.

Bērni līdz 16 gadiem var startēt tikai kopā ar pieaugušo. Ja pieaugušais nav tēvs vai māte, bērnam nepieciešama vecāku atļauja par dalību sacensībās kopā ar konkrēto personu.

 

4. Sacensību formula

Sacensību uzvarētājs ir tas, kurš trešajā sacensību dienā ierodas finišā pirmais. Iepriekšējo sacensību dienu, precīzāk, ātrumposmu rezultāti tiek ņemti vērā, nosakot kārtējās dienas starta kārtību: dalībnieki startē ar intervāliem, kurus nosaka ātrumposmā izcīnītās minūtes. Dalībnieki, kuri nokavējuši ātrumposmu kontrollaiku(s), bet sasnieguši dienas starpfinišu pirms nākamās dienas starta, startē 10 (desmit) minūtes pēc ātrumposmu ieskaites dalībniekiem ar 1 (vienas) minūtes intervālu, iepriekšējā posma finiša kārtībā.

 

5. Sacensību norise, noteikumi un tiesāšana

5.1. Vispārīgie noteikumi

Uzvarētājus nosaka atsevišķi katrā no klasēm – kanoe un smailes. Ekipāžā ir 2 cilvēki, neatkarīgi no laivas tipa vai izmēra.

 

5.2. Starts

Pirmajā dienā visām laivu klasēm tiek dots kopējais starts. Nākamajās dienās, saskaņā ar nolikuma 4.punktu, dalībnieki startē atbilstoši to rezultātiem iepriekšējās dienas ātrumposmā(os). Starta kārtība tiek izlikta uz informācijas dēļa starta vietā vienu stundu pirms sacensību turpinājuma.

 

5.3. Ātrumposmu kontrollaiki

Pēc 2.punktā norādītā laika, ātrumposmu starts vai finišs tiek slēgti. Dalībnieki, kuri nav iekļāvušies šajos laika nosacījumos, var turpināt sacensību, bet nākamajā dienā startē 10 (desmit) minūtes pēc dalībniekiem, kuri bija kvalificējušies ātrumposmiem.

Ja kontrollaikā neiekļaujas vairāk kā 70% ekipāžu, kontrollaiki tiek pārskatīti sacensību laikā un tiesnešu dežūras šajos punktos tiek paildzinātas.

 

5.4. Inventārs

5.4.1. Vispārīgi noteikumi

Dalībnieki piedalās sacīkstēs ar savu inventāru. Par šī inventāra atbilstību Nolikumam (5.4.2.p.), domstarpību gadījumā, lemj sacensību galvenais tiesnesis.

 

5.4.2. Laivas

Atļauts lietot divvietīgas un trīsvietīgas kanoe laivas. Garuma ierobežojums - 5.47m (18'), platuma ierobežojums – ne mazāk par 80 cm (31.5”). Var izmantot airēšanas slaloma, tūrisma un maratona laivas, pēc izvēles. Olimpiskā tipa gludūdens sacīkšu laivas nav atļautas. Smaiļu airi nav atļauti (kanoe klasē).
Smaiļu klasē atļauts lietot divietīgas un trīsvietīgas saliekamās smailītes. “Cietās” smailes nav atļautas.

Nav atļautas stūres iekārtas un buras. Laivas, kuras apgāztas grimst (“Salūts” un “Taimiņš, piemēram), ir jānodrošina ar papildu celtspēju. Laivu nomaiņa sacīkstes laikā nav atļauta.

 

5.4.3. Obligātais inventārs

• Glābšanas vestes,

• Dienas karte (izsniedz organizētāji),

• Orientēšanās līdzekļi (kompass vai distances maršrutam noskaņots GPS ar derīgu bateriju komplektu),

• Mobilais telefons ar uzlādētu bateriju,

• Aptieciņa

• Laivas remontkomplekts (smailes),

• Dzeramais ūdens (min 1.5l uz katru dalībnieku dienā ),

• Pārtikas deva 1 dienai 2 personām,

• Sērkociņi ūdensnecaurlaidīgā iepakojumā,

• Piederumi un inventārs nakšņošanai maršrutā (avārijas gadījumā un ārpus mobilā tel. uztveršanas zonas), skat. pielikumu.

 

5.5. Laivu pārnešana, palīglīdzekļi

Laivu pārnešanai no Abavas uz Usmas ezeru atļauts izmantot nemotorizētus palīglīdzekļus pēc dalībnieku ieskatiem. Šos palīglīdzekļus ir jāpiesaka un jāatrāda pirmās dienas startā, tie tiks marķēti un būs jāved līdzi visas trīs sacensību dienas.

Nekāda veida palīdzība no malas nav atļauta. No starta līdz dienas starpfinišiem ekipāžas darbojas pilnīgi autonomi. Nekādas salauzto airu nomaiņas dienas laikā – rezerves airi, nepieciešamības gadījumā, jāved līdzi. Par palīdzības saņemšanu komanda var tikt diskvalificēta.

Visa veida izlūki, līdzskrējēji - atbalstītāji un taisnākā ceļa rādītāji komandas tuvumā laivu pārnesiena laikā no Abavas uz Usmu tiks uzskatīti par palīdzētājiem.

Ekipāžas pārnesiena maršrutu izvēlas patstāvīgi. Ir iespējams turpināt braucienu pret straumi pa Abavu īsāka pārnesiena ceļa meklējumos, taču laika atskaite tiks veikta no Plūču brasla.

 

5.6. Dalībnieku ēdināšana

Organizētāji nodrošina dalībnieku ēdināšanu finišā un starpfinišos. Būs siltas (tiem, kas turēsies grafikā...) vakariņas.

 

5.7. Palīdzība distancē

Rīkotāji nodrošinās izstājušos un avarējušo ekipāžu “salasīšanu”. Lai tas notiktu, ekipāžām ir jānodod ziņa organizētājiem (mobilais telefons, citi dalībnieki, ...ziņnesis) par savu atrašanās vietu un izstāšanās apstākļiem. Ekipāžām, nepieciešamības gadījumā, ir jābūt gatavām nakšņot upes krastā.

Sacensību dalībniekiem ir pienākums palīdzēt avarējušai ekipāžai (apgāzta laiva, cietušā pārvietošana, utml. ciktāl tas ir saistīts ar neatliekamas palīdzības sniegšanu). Par neatliekamas palīdzības nesniegšanu komandu var diskvalificēt.

 

6. Balvas

Tiek apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji abās laivu klasēs.
1.vieta kanoe klasē saņem balvu 30% vērtībā no dalības maksu fonda savā klasē (skat. arī 7.1.p.).

1.vieta smaiļu klasē saņem balvu 30% vērtībā no dalības maksu fonda savā klasē.

Otro un trešo vietu ieguvēji saņem diplomus un sponsoru (ja tādi būs) balvas.

Labākie starpfinišu laiki

Ar diplomiem un Campo balvām tiek apbalvoti katras dienas uzvarētāji un citi īpaši izcēlušies varoņi.

 

7. Pieteikšanās kārtība

Lai piedalītos sacensībās, ir jāaizpilda pieteikuma forma un jāapmaksā dalības maksa.

 

7.1. Dalības maksa

Pateicoties dalībnieku atsaucībai uz iepriekš publicēto nolikuma projektu un jau saņemtiem pieteikumiem, šobrīd (29.05.2001.) varam precizēt dalības maksas lielumu, kura, spriežot pēc dzirdētajiem komentāriem, būs pieņemama lielākajai daļai dalībnieku.

Sacensību dalības maksa ir Ls 20 (divdesmit latu) no ekipāžas (2 cilvēki). Šī summa iekļauj sacensību organizatoriskās izmaksas, dalībnieku “savvaļas” ēdināšanu (vakariņas 3x) un veselības apdrošināšanu tiem dalībniekiem, kuri savus pieteikumus būs iesnieguši līdz 15,jūnijam.

Dalības maksā nav iekļauta dalībnieku pašu vai to inventāra transportēšana uz sacensību norises vietu, kanoe noma, kā arī lielā balva, kuras liktenis joprojam atkarīgs no sponsoriem. Šos jautājumus risināsim. Sekojiet piedāvājumam “Campo” interneta lapā un zvaniet, lai rezervētu vietas (autobusā, piemēram).

Dalības maksu var apmaksāt skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu. Tiem, kas vēlas maksāt ar pārskaitījumu, lūdzam to norādīt pieteikuma formā kopā ar savas organizācijas rekvizītiem (nosaukums, adrese, reģ.nr. utt.). Rīdziniekus lūdzam dalības maksas lietas nokārtot līdz Jāņiem, pārējie varēs to izdarīt sacensību pirmās dienas rītā līdz 9:00.

 

8. Sacensību organizācija

8.1. Rezultātu izsludināšanas kārtība

Sacensību oficiālie rezultāti tiks publicēti firmas “Campo” interneta lapā. Dienas kopsavilkumi būs pieejami katru vakaru starpfinišu vietās.

 

8.2. Protestu izskatīšanas kārtība

Protesti iesniedzami sacensību sekretariātā (starta, starpfinišu un finiša vietā), rakstiskā formā. Protestu pieņemšana tiek pārtraukta 30 minūtes pirms kārtējās dienas starta. Protestus attiecībā uz gala rezultātiem un vietu sadalījumu var iesniegt līdz uzvarētāju apbalvošanai.

Gadījumā, ja protestā minētie fakti tiek apstiprināti (pierādīti) un liecina par rupju sacensību noteikumu pārkāpumu (piemēram, distances marķējuma bojāšana, citu dalībnieku inventāra bojāšana, paslēpšana vai izmantošana, palīdzība no malas, neatliekamas palīdzības nesniegšana un tml.), un ir pamats dalībnieka vai komandas diskvalifikācijai un, ja šī diskvalifikācija pienākas godalgotas vietas ieguvējam, diskvalificētajai ekipāžai ir pienākums atdot saņemtās balvas arī tad, ja protests iesniegts pēc uzvarētāju apbalvošanas.

Par pierādījumiem tiek uzskatītas komandas vai atbalsta grupas dalībnieku liecības, ja tājās minētos faktus var apstiprināt:

a) protestētājiem konkurējošu ekipāžu dalībnieki vai to atbalsta grupas dalībnieki;

b) distances tiesneši.

Ir derīgi arī pārkāpumu fiksējoši fotodokumenti vai video materiāli.

 

9. Atbildība

9.1. Sniegto datu pareizība, traumas un pašrisks

Dalībnieki atbild par pieteikumā sniegto datu pareizību.

Paraksts uz pieteikuma apliecina dalībnieka(u) akceptu šiem noteikumiem, kā arī to, ka pēc sacīkstēm netiks celtas pretenzijas pret organizētājiem saistībā ar distancē gūtajām traumām, kuru iemesls ir pašu dalībnieku nevērība, pārslodze, apstākļu novērtēšana vai citu dalībnieku vaina.

 

9.2. Apdrošināšana

Dalībnieki, kuri būs savlaicīgi (līdz 15.06.) iesnieguši pieteikumus, uz sacensību laiku tiks apdrošināti.

 

9.3. Inventāra saglabāšana

Organizētāji neatbild par atstāto mantu, sporta un tūrisma inventāra glabāšanu vai apsargāšanu.

 

10. Kontaktinfomācija

SIA “Campo”, reģ. Nr.000349850

Tālr. (+371) 9222 339

Fakss (+371) 7505 322

e-pasts: campo@laivas.lv

web: http://www.laivas.lv

Birojs: Lāčplēša ielā 22, Rīga LV1011

Inventāra nolikava: Blaumaņa ielā 22/24

Konts Nr.1200-111122-001 (LVL)

A/S Latvijas Krājbanka, Starptautriskā filiāle

Kods 310101675.

Kontaktpersona ar “Ultramaratonu” saistītos jautājumos:

Agris Pētersons (+371) 9222 339.


Campo > Pasakumi > Ultramaratons 2001, nolikums

Lapu uztur: Inno.web