Maršruti
Pasākumi
Noma
Veikals
Kontakti
Klubs
   
Reģistrēties Login
Kāpēc reģistrēties?
 
 

PASĀKUMI

 

 

Salacas Mauciens

NOLIKUMS

1. Pasākuma būtība

Nakts laivu brauciens, bez atpūtas vietām, bez nakšņošanas, teltīm. 95km vienā Maucienā;

2. Sacensību vieta un laiks

Sacensibu starts: Salacas izteka no Burtnieka, upes labais krasts, pie Vecates tilta. Starts ceturtdien 21:00. Reģistrācija 19:00 - 20:00 starta vietā, vai līdz 20.08.03. plkst.18:oo Rīgā sazinoties pa tālruni 9212754. Faksa numurs pieteikumiem 7505322.

Finišs: Salacgrīvas tilts pie Salacas ietekas jūrā, labais krasts. Precizēsies pirms starta!

Kontrollaiks: 24 stundas no starta brīža;

3. Dalībnieki

Par sacensību dalībnieku var kļūt ikviens, kurš apzinās savas spējas veikt distanci, piekrīt šī Nolikuma noteikumiem un ir nokārtojis pieteikuma formalitātes. Sacensības notiek visās vienvietīgās, divvietīgās vai trīsvietīgās laivu klasēs;

4. Sacensību vērtēšana

Kas pirmais atbraucis tas arī ir uzvarējis.
Uzvarētājus nosaka atsevišķi katrā laivu klasē.
Starts: Visām laivām kopējs. Starts atvērts 30 minūtes.
Kontrollaiks: 24 stundas pēc starta signāla.
Apbalvošana paredzēta 30min. pēc kontrollaika beigām, vai 30min. pēc pēdējās laivas finiša (ja tā finišējusi pirms kontrollaika beigām).

5. Inventārs

Dalībnieki piedalās sacensībās ar savu inventāru. Par inventāra ieskaitīšanau noteiktā laivu klasē strīda gadījumā lemj sacensību galvenais tiesnesis.
Laivām, kas apgāztas grimst, ir jānodrošina papildus celtspēja.
Obligātais inventārs:

*
glābšanas vestes visiem dalībniekiem
*
lukturītis
*
mobilais telefons ar uzlādētu bateriju
*
aptieciņa
*
laivu remontkomplekts (smailes, katamarāni)

6. Palīdzība no malas

Nekāda veida palīdzība no malas nav atļauta. No starta līdz dienas starpfinišam komandas darbojas pilnīgi autonomi. Nekāda pārtikas vai dzeramā ūdens krājumu papildināšana (atbalsta grupa vai veikali), airu nomaiņa etc. nav atļauta. Ja komanda tomēr saņēmusi palidzību no malas, tās pienākums 30min. laikā pēc finiša šo faktu deklarēt. Katrā atsevišķā gadījumā tiesnesis lemj, vai komandai piešķiramas soda minūtes, ieskaitāms finišs ārpus konkurences, vai komanda diskvalificējama.


7. Palīdzība distancē

Rīkotāji nodrošina izstājušos vai avarējušo komandu "salasīšanu" distances avārijas izejas punktos. Punktu saraksts tiks precizēts līdz startam.

Orientējoši: Vīķu tilts, Staiceles papīrfabrikas aizsprosts, Mērnieku dambis.

Katrs dalībnieks pirms starta iemaksā Ls 5 drošības naudu, ko zaudē, ja tiek pazaudēts dalībnieka numurs vai arī ja tiek pieprasīta "salasīšana" no distances. Drošības nauda tiek atmaksāta finiša vietā.

Sacensību dalībniekiem ir pienākums palīdzēt avarējušai komandai (apgāzta laiva, cietušā pārvietošana, utt. cik tas saistīts ar netliekamas palīdzības sniegšanu. Par neatliekamas palīdzības nesniegšanu komandu var diskvalificēt.

8. Pieteikšanās kārtība

Lai pieteiktos sacensībās ir jāaizpilda pieteikuma forma un jāapmaksā dalības maksa
Dalības maksa ir 5 Ls no dalībnieka. Līdzjutēji netiks menedžēti kamēr vien neuzradīsies vietējie nodokļu iekasētaji. Dalības maksas summā iekļauta sacenību organizatoriskās izmaksas, balvas - krekliņi, karstas desiņas, karsts dzēriens un arī kāds alus pēc finiša.

9. Atbildība

Dalībnieki atbild par pietiekumā sniegto ziņu pareizību. Paraksts uz pieteikuma apliecina dalībnieka(u) akceptu šiem noteikumiem, kā arī to, ka pēc sacīkstēm netiks celtas pretenzijas pret organizētājiem saistībā ar distancē gūtajām traumām, kuru iemesls ir pašu dalībnieku nevērība, pārslodze, pastākļu nenovērtēšana vai citu dalībnieku vaina.
Organizātēji nosaka minimāli neieciešamo inventāru (sadaļa 7. inventārs), vadoties no savas pieredzes. Dalībniekiem ir tiesības un pienākums ņemt līdzi tādu papildus inventāru drošības paaugstināšanai ko diktē viņu pieredze vai specifiskās peldlīdzekļa prasības (piemēram ķiveres etc.).


Campo > Pasakumi > Salacas mauciens 2003. Nolikums

Lapu uztur: Inno.web