Maršruti
Pasākumi
Noma
Veikals
Kontakti
Klubs
   
Reģistrēties Login
Kāpēc reģistrēties?
 
 

PASĀKUMI

 

 

"Kajak-kross 2006 "
NOLIKUMS

Pēdējās izmaiņas 06.02.2006
Atpakaļ uz pasākuma aprakstu un pieteikšanās lapu

1. Kajak-kross

“Kajak-kross” ir īsa, atraktīva ātrumnobrauciena sacīkste straujūdens kajakos Latvijas pavasara palu upēs, kas tiek organizēta 2 posmos. Sacīkste tiek rīkota, lai popularizētu visstraujāk augošo laivu sporta novirzienu – straujūdens kajakingu, ieviestu un pilnveidotu jaunas sacensību disciplīnas, paaugstinātu dalībnieku tehnisko un taktisko meistarību un noskaidotu stiprākos kajakerus šajā disciplīnā.

 

2. Sacensību norises vieta un posmi

Kajak-krosa sacensības norisinās 2 posmos:

1.posms Īvandes upē, Rendā, Kuldīgas raj. Kurzemē. Plānotais norises laiks, orientējoši no 11.03. līdz 26.03;

2.posms Vesetas upē, Vietalvas pag. Aizkraukles rajons, Vidzemē. No 18.03. – 9.04;

 

Sacīkstes norises laiks – 2006.gada pavasaris: marts – aprīlis. Sakarā ar neprognozējamo palu datumu, sacīkstes posmi tiek izsludināti ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms kārtējā posma. Posmi notiek brīvdienās (sestdienā vai svētdienā).

Atkarībā no faktiskās palu ūdens situācijas Kurzemes upēs, sacensībām var tikt izmantoti alternatīvie distanču varianti Valgalē vai Riežupē.

 

3. Dalībnieki

Par sacensību dalībnieku var kļūt ikviens, kurš apzinās savas spējas veikt distanci, piekrīt šī Nolikuma noteikumiem un ir nokārtojis pieteikuma formalitātes. Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem var piedalīties uzrādot rakstisku vecāku piekrišanu.

 

4. Sacensību formula

Sacensības Īvandē un Vesetā notiek īsā (200-500m), dabiski šķēršļotā un straujā upes posmā ar lielu kritumu. Starts no izbūvētas rampas 0.5–1.0m virs ūdens.

Vesetas posmā sacīksti pie labvēlīgiem ūdens apstākļiem papildinās ātrumnobrauciens 4km distancē līdz “Mailēm”.

Katrs sacīkstes posms norisinās vairākās kārtās – divos kvalifikācijas braucienos un finālbraucienos.

Kvalifikācijas braucienos dalībnieki startē minūtes intervālos ar laika kontroli finišā.

Atkarībā no posmam pieteikto dalībnieku skaita, 16 vai 32 labāko kvalifikācijas rezultātu summa (laiks līdz sekundes desmidaļai) uzrādītāji kvalificējas fināla nobraucieniem, kuri norisinās pēc olimpiskās vien-mīnusa sistēmas, attiecīgi 3 vai 4 kārtās. Fināla nobraucienos vienlaicīgi startē 4 dalībnieki, nākamajā kārtā izvirzās divi pirmie finišu sasniegušie.

Uzvarētāji tiek noteikti atsevisķi katrā no kajak-krossa posmiem un kopvērtējumā. Vesetas sacīkstes nobrauciena posms tiek vērtēts kā atsevišķs posms. Kopvērtējuma rezultātus veido punktu summa, kuru nosaka dalībnieku izcīnītās vietas posmā, saskaņā ar sekojošu tabulu:

 

 
I. vieta
10 punkti
 
II. vieta
8 punkti
 
III. vieta
6 punkti
 
IV. vieta
5 punkti
 
5.-8. vieta
3 punkti
 
9.-16. vieta
2 punkti
 
Posma dalībnieki
1 punkts

 

Vienādas punktu summas gadījumā, augstāku vietu ieņem dalībnieks ar augstāku izcīnīto vietu kādā no posmiem (8+2+5>5+5+5, piemēram).

Iespējamas atkāpes no noteiktās finālnobraucienu norises kārtības, ja šādu nepieciešamību nosaka konkrētās vietas apstākļi un iespējas.

 

5. Sacensību (posma) programma

 

10:00 dalībnieku ierašanās, reģistrācija, numuru izsniegšana;

11:00 sacensību atklāšana;

11:20 starts kvalifikācijas nobraucienos;

12:30 starts finālbraucienos;

15:30 superfināls sievietēm;

15:45 superfināls vīriešiem;

16:15 apbalvošana. Vesetas posmā nobrauciena starts.

18:00 “looser's party” atpūtas bāzē (kā nu kurā posmā, sīkāk pie posma informācijas pirms pasākuma).

 

Trasi pirms sacensībām dalībnieki izpēta no krasta. Treniņnobraucieni sacensību dienā nav atļauti!

 

6. Inventārs

6.1.1. Vispārīgi noteikumi

Dalībnieki piedalās sacīkstēs ar savu inventāru. Par šī inventāra atbilstību Nolikumam, domstarpību gadījumā, lemj sacensību galvenais tiesnesis.

 

6.1.2. Laivas

Vienvietīgas, slēgtā klāja, cieta korpusa laivas – jebkura tipa straujūdens kajaki ( rodeo (neiesakam), nobraucienu river-run laivas, krīkeri ).

Nav atļautas saliekamas, piepūšamas un arī airēšanas slalomam paredzētas K-1 vai C-1 laivas.

 

6.1.3. Obligātais ekipējums

•  Glābšanas veste;

•  Ūdenssporta ķivere (riteņbraucēju, celtnieku un “vērmahta” tipa metāla aizsargķiveres netiks uzskatītas par derīgām!);

•  Airētāja priekšauts – bruncītis;

•  Laivām bez iebūvetām kamerām jābūt apgādātām ar piepūšamās celtspējas baloniem.

Dalībnieki bez minētā aprīkojuma sacīkstei netiks pielaisti.

Dalībniekiem ir tiesības un pienākums drošības paaugstināšanai lietot tādu papildus inventāru, ko diktē viņu pieredze, izmantotais inventārs un laika apstākļi sacensību dienā (hidrotērpi, elkoņu sargi un tml.).

 

7. Sacensību organizācija

7.1. Dalībnieku numuri

Sacensību dalībnieku pienākums ir veikt distanci pareizi uzvilktā numurā. Pēc sacensībām numuru jānodod sekretariātā.

 

7.2. Glābšanas darbu organizācija

Sacīkstes organizētāji nodrošina glābēju brigādes darbu distancē. Dalībnieku pienākums ir pakļauties glābēju norādēm.

Gadījumā, ja dalībnieks nepilda glābēju norādes un pakļauj sevi vai citus nevajadzīgam riskam, organizētāji var liegt viņam piedalīties turpmākajā sacensību gaitā.

 

7.3. Rezultāti un to izziņošana

Sacīkstes gaitā kvalifikācijas braucienu un fināla rezultāti tiek izlikti uz ziņojumu dēļa pie sekretariāta telts. Atsevišķo posmu un kopsavilkuma rezultāti tiek publicēti Campo kluba lapā (www.laivas.lv).

 

7.4. Nolikuma izmaiņas un protestu izskatīšana

Sacensību organizētāji patur tiesības veikt nolikuma korekcijas atkarībā no ūdens līmeņa, krasta apstākļiem un pieteikumu daudzuma. Sacensību nolikums publicēts internetā www.laivas.lv un www.kayak.lv . Izmaiņas nolikumā, kas notikušas sacensību vietā, tiek izziņotas sacīkstes atklāšanā un izliktas uz ziņojuma dēļa pie sacensību sekretariāta.

Dalībnieku protesti par rezultātu tiek pieņemti 10 (desmit) minūšu laikā pēc to izlikšanas uz ziņojumu dēļa.

 

7.5. Kontaktinformācija

Kaspars Celmiņs – “Kajak-krosa” idejas autors un projekta vadītājs, kaspars.celmins@inbox.lv , GSM 6382199;

Atvars Eglītis - glābšanas darbu organizācija atvars@laivas.lv , GSM 9901567;

Agris Pētersons - sacensību galvenais tiesnesis, campo@laivas.lv , GSM 9222339.

 

8. Balvas

Sacīkstes balvas nodrošina sacīkstes sponsori – RedBull, Goggle, Gandrs un…. Apbalvoti tiek posmu uzvarētāji – vīru konkurencē pirmo 3 vietu ieguvēji, dāmu konkurencē 1. vietas (pirmās 2, ja dalībnieču skaits būs lielāks par 5, pirmās 3, ja lielāks par 10). Galvenā balva – kopsavilkuma uzvarētājiem. Balvu fonds 350* Ls.

 

9. Pieteikumi

9.1. Pieteikšanās kārtība

Lai piedalītos sacensībās, ir jāaizpilda pieteikuma forma un jāapmaksā dalības maksa. Pieteikšanās ir individuāla un iepriekšēja, neskatoties uz neprognozējamo sacīkšu posmu norises laiku.

Piesakoties dalībnieki norāda savu kontakt-informāciju, kura tiek izmantota dalībnieku apzināšanai pirms katra posma.

Dalībnieki piekrīt, ka atbilstoši nolikuma 2.punktam, informācija par kārtējā sacīkstes posma norises laiku tiek precizēta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms sacīkstes.

Pieteikumu iespējams aizpildīt “on-line” Campo kluba lapā internetā.

 

9.2. Dalības maksa

Sacensību dalības maksa vienam posmam ir Ls 10.- (desmit lati).

Piesakoties sacīkstes posmam pēc tā galīgā norises datuma izsludināšanas, mazāk kā 3 dienas pirms sacīkstes, dalības maksa ir Ls 12.-;

Piesakoties un apmaksājot dalības maksu uzreiz abiem posmiem līdz 2006.gada 28.februārim, dalības maksai atlaide 10%.

 

Iemaksātā posma dalības maksa tiek atmaksāta 100% apmērā, ja kāds no sacīkstes posmiem nenotiek laika apstākļu vai organizatorisku grūtību dēļ.

Ja iepriekš pieteiktais dalībnieks kādu apstākļu dēļ izsludinātajā posmā nevar startēt (slimība, komandējumi), tas, pie nosacījuma, ka ir informējis organizētājus par šiem apstākļiem ne vēlāk kā 1 dienu pirms pasākuma, var saņemt atpakaļ 50% iemaksātās dalības maksas. Nauda tiek atmaksāta uz dalībnieka iesniegumā norādīto kredītiestādes kontu 2 (divu) nedēļu laikā. Ja paredzētais sacensību posms nenotiek plānotajā laika periodā (nolikuma 2.punkts), bet citā laikā, kuru dalībnieks iepriekš nevarēja paredzēt un ieplānot, posma dalības maksa tiek atmaksāta 100% apmērā. Dalības maksa netiek atmaksāta, ja dalībnieks par savu nepiedalīšanos nav informējis organizētājus pirms sacīkstes.

Dalības maksā nav iekļauta dalībnieku vai to inventāra transportēšana uz sacensību norises vietu, laivu vai cita inventāra noma un laivu transports.

Dalības maksu var apmaksāt skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu. Dalības maksas rēķins tiek izsūtīts automātiski uz dalībnieka norādīto e-pasta adresi pēc pieteikuma formas aizpildīšanas internetā.

 

10. Atbildība

10.1. Sniegto datu pareizība, traumas un pašrisks

Dalībnieki atbild par pieteikumā sniegto datu pareizību.

Paraksts uz pieteikuma vai dalībnieku sarakstā apliecina dalībnieka akceptu šiem noteikumiem, kā arī to, ka pēc sacīkstēm netiks celtas pretenzijas pret organizētājiem saistībā ar distancē gūtajām traumām, kuru iemesls ir pašu dalībnieku nevērība, pārslodze, apstākļu nenovērtēšana vai citu dalībnieku vaina. Dalībnieks netiek pielaists pie starta, ja tas nav parakstījis dalībnieka līgumu (noteikumi pieteikuma formā).

Organizētāji var atteikt turpmāku dalību jebkuram no sacensību dalībniekiem, izvērtējot viņa sniegumu kvalifikācijas braucienā.

Pie starta sacensībās netiek pielaistas personas alkohola vai narkotisko vielu reibumā.

 

10.2. Apdrošināšana

Organizētāji iesaka dalībniekiem iegādāties atbilstošu veselības apdrošināšanas polisi.

 

10.3. Inventāra saglabāšana

Organizētāji neatbild par nometnē atstāto mantu, sporta un tūrisma inventāra glabāšanu vai apsargāšanu.

 

11. Pasākuma atbalstītāji

Kajak-krosa ģenerālsponsors: nav atradies

Kajak-krosa balvu sponsori*:

 

Kajak-krosa informatīvie atbalstītāji:


* balvu fonds un atbalstītāji uz 1.03.2006


Campo > Pasākumi > Kajak-kross 2006. Nolikums

Lapu uztur: Inno.web