Maršruti
Pasākumi
Noma
Veikals
Kontakti
Klubs
   
Reģistrēties Login
Kāpēc reģistrēties?
 
 

PASĀKUMI

 

 

Airēšanas maratons "Gaujas bāziens"
NOLIKUMS

Pēdējās izmaiņas 28.08.2007

 

1. Pasākuma būtība

Airēšanas maratons. Piedalās visi, kam laivošana ir vaļasprieks.

 

2. Sacensību vieta un laiks

Sacensibu starts: 29.09.2007. plkst. 7:30, Nīgrande (vieta precizēsies). Reģistrācija 6:30 - 7:15 starta vietā.

 

Finišs: Kempings "Nabīte". Nabas ezera krastā.

 

Kontrollpunkti un kontrollaiki:

1) Kuldīga, Campo bāzes punkts "Straumēni", distances 70. km - 12 stundas, plkst. 19:30+starta nobīde pa klasēm, 29.09.2007. Obligātā ekipējuma pārbaude. Komandas, kuras neiekļaujas kontrollaikā, no trases tiek noņemtas.

2) finišs, distances 100.km - 16 stundas, plkst. 23:00+starta nobīde pa klasēm.

Pēc kontrollaika beigām finišējušie savu varoņdarbu piesaka 100m no krasta, pirtī...

 

3. Dalībnieki

Par sacensību dalībnieku var kļūt ikviens, kurš apzinās savas spējas veikt distanci, piekrīt šī Nolikuma noteikumiem un ir nokārtojis pieteikuma formalitātes. Sacensības notiek sekojošās laivu klasēs:

Jūras kajaki

Touring kajaki (<4.7m, platāki par 60cm)

Atpūtnieku kajaki (<4m, platāki par 70cm), brauc saīsinātu distanci

Smailes

Kanoe

4-vietīgās kanoe

 

Dalībnieki, kuri jaunāki par 18 gadiem var piedalīties tikai vienā laivā ar kādu no saviem vecākiem vai to pilnvarotu pavadoni.

 

4. Sacensību norise un vērtēšana

Kas pirmais atbraucis, tas arī ir uzvarējis. Uzvarētājus nosaka atsevišķi katrā laivu klasē.
Starts: Kopējais starts pa laivu klasēm 10 minūšu intervālos: 1) kanoe, 2) smailes un touring kajaki, 3) 4-viet. kanoe, 4) jūras kajaki. Starts atvērts 60 minūtes līdz 8:30;

Ja komanda neiekļaujas pirmajā kontrollaikā, tā distanci neturpina un zaudē pusi no drošības naudas (p.7), ja ierodas kontrolpunktā ne vēlāk kā 1 stundu pēc kontrollaika beigām. Pēc šī laika kontrolpunkts tiek slēgts un dalībnieku evakuācija noteik saskaņā ar p.7 noteikumiem.
Uzvarētāju apbalvošana notiek neatejot no laivas, tūlīt pēc finiša!

 

5. Inventārs

Ir atļautas tikai standarta konstrukcijas atpūtnieku kanoe un tāpat atbilstošas citu klašu laivas. Nav atļauta laivu konstrukcijas modifikācija jebkurā tās aspektā. Nav atļautas asimetriskās maratona vai gludūdens kanoe, cita veida irkļi (duļļu palīgrīki), buras.

Touring kajaku klasei pieskaitāmi kajaki, kuri īsāki par 4.70m un platāki par 60cm.

Par dalībnieku inventāra ieskaitīšanu noteiktā laivu klasē strīda gadījumā lemj sacensību galvenais tiesnesis.
Laivām, kas apgāztas grimst, ir jānodrošina papildus celtspēja.
Obligātais inventārs:

*
glābšanas vestes
*
mobilais telefons ar uzlādētu bateriju, ūdensdroši iesaiņots
**
maiņas apģērba kārta, ūdensdroši iesaiņota
* bruncītis (jūras kajaki)
**
laivu remontkomplekts (saliekamās smailes)
** ūdens smeļamais ķipis vai sūklis
** viens rezerves airis (visās kanoe klases un smailēm)

Par katru trūkstošo ** inventāra priekšmetu komandas rezultātam pieskata 15 minūtes, bez * pie starta nepielaiž.

 

6. Palīdzība no malas

Palīdzība no malas nav atļauta. Komandas darbojas pilnīgi autonomi.

Ja komanda saņēmusi šajā nolikumā neatļautu palidzību, tās pienākums 30min. laikā pēc finiša šo faktu deklarēt. Katrā atsevišķā gadījumā tiesnesis lemj, vai komandai piešķiramas soda minūtes, ieskaitāms finišs ārpus konkurences, vai komanda diskvalificējama.


7. Palīdzība distancē

Rīkotāji nodrošina izstājušos vai avarējušo komandu "salasīšanu" tikai distances avārijas izejas punktos: Skrundā un Kuldīgā ("Straumēni").

 

Katrs dalībnieks (2 un 4-vietīgām laivām - komanda) pirms starta iemaksā Ls 10.- drošības naudu, ko zaudē, ja tiek pazaudēts dalībnieka numurs vai arī ja tiek pieprasīta "salasīšana" no distances. Drošības nauda tiek atmaksāta nododot dalības numuru.

 

Sacensību dalībniekiem ir pienākums palīdzēt avarējušai komandai (apgāzta laiva, cietušā pārvietošana, utt. cik tas saistīts ar netliekamas palīdzības sniegšanu. Par neatliekamas palīdzības nesniegšanu komandu var diskvalificēt.

 

8. Pieteikšanās kārtība

Lai pieteiktos sacensībām, ir jāaizpilda pieteikuma forma un jāapmaksā dalības maksa
Dalības maksa ir 6 Ls no dalībnieka.

Dalības maksas summā iekļautas sacenību organizatoriskās izmaksas, un balvas, karsts dzēriens un pirts pēc finiša. Alus nav iekļauts.

 

9. Atbildība

Dalībnieki atbild par pietiekumā sniegto ziņu pareizību. Paraksts uz pieteikuma apliecina dalībnieka(u) akceptu šiem noteikumiem, kā arī to, ka pēc sacīkstēm netiks celtas pretenzijas pret organizētājiem saistībā ar distancē gūtajām traumām, kuru iemesls ir pašu dalībnieku nevērība, pārslodze, pastākļu nenovērtēšana vai citu dalībnieku vaina.
Organizētāji nosaka minimāli nepieciešamo inventāru (sadaļa 5. inventārs), vadoties no savas pieredzes. Dalībniekiem ir tiesības un pienākums ņemt līdzi tādu papildus inventāru drošības paaugstināšanai ko diktē viņu pieredze vai specifiskās peldlīdzekļa prasības (piemēram ķiveres utt.).

Komandu pienākums ir informēt rīkotājus (2-9222339) par izstāšanās faktu arī tad, ja evakuācija no upes notikusi atbalsta grupu spēkiem.


Campo > Pasākumi > Gaujas bāziens 2007. Nolikums

Lapu uztur: Inno.web