Maršruti
Pasākumi
Noma
Veikals
Kontakti
Klubs
   
Reģistrēties Login
Kāpēc reģistrēties?
 
 

NOMA

 

 

Rezervāciju atsaukumu reģistrācija un kompensāciju politika
· Rezervāciju iespējams atsaukt, nosūtot iesniegumu pa e-pastu. Atsaukums ir galīgs un atkārtota rezervācija iespējama tikai pie nosacījuma ka ir brīvs inventāra un/vai transporta resurss.
· Par atsaukumiem, kuri veikti ne vēlāk kā 2 nedēļas pirms reģistrētās ceļojuma sākuma dienas, komisija netiek ieturēta.
· Par atsaukumiem, kuri veikti pēdējās divās nedēļās, bet ne vēlāk kā 48 stundas pirms reģistrētās ceļojuma sākuma dienas tiek ieturēti 15% līguma summas.
·

Par atsaukumiem, kuri izdarīti mazāk kā 48 stundas pirms reģistrētās ceļojuma sākuma dienas no klienta maksājuma tiek ieturēta pasūtītā inventāra pirmās dienas nomas maksa.

· Ja tiek atcelti pasūtījumi, kuru izpildei bijuši nepieciešami pārvadājumi no citiem Campo nomas punktiem Latvijā un šie pārvadājumi fiksēti rezervācijas faktūrā, tad gadījumā ja šāds pasūtījums tiek atcelts pēdējā nedēļā pirms brauciena, ieturējuma summai pieskaitāmas fakstiskās transporta izmaksas par veiktajiem pārvadājumiem neatkarīgi no tā vai šie pārvadājumi iekļauti rēķinā par pilnu cenu, puscenu vai bez maksas - atbilstoši atlaižu kārtībai pārvadājumiem par savlaicīgi veiktajiem pasūtījumiem saskaņā ar šo informāciju.
· Ja klients nav reģistrējis atsaukumu vai arī nav ieradies pēc pasūtītā inventāra saskaņā ar nomas līguma nosacījumiem, kompensācijas par neizmantoto nomu un citiem neizmantotajiem pakalpojumiem netiek izmaksātas.
·

Visa veida kompensācijas par neizmantotajiem pakalpojumiem, saskaņā ar šeit noteikto aprēķina kārtību, tiek izmaksātas divu nedēļu laikā no rakstiska atteikuma (iesniegums) saņemšanas brīža ar bankas pārvedumu uz klienta iesniegumā norādīto kredītiestādes norēķina kontu.

 

Slikts laiks
Izņēmuma gadījumos, kad atteikuma iemesls ir ļoti slikti laika apstākļi ceļojuma dienas rītā (tikai sezonas mēnešos: jūnijs - augusts), tādi kā sniegs, gaisa temperatūra zem 10°C, nepārejošs lietus un citi, pēc firmas ieskata, vērā ņemami apstākļi, komisija par atteikumu netiek ieturēta par to summu, kuru klients piekrīt saņemt "Campo" dāvanu kartēs un izmantot citā nomas reizē, tajā pašā gadā.


Campo > Noma > Atteikumi

Lapu uztur: Inno.web