Routes
Forum
Rentals
Store
Contacts
Club
   
Register Login
Why register??
 
 

UPES

 

 

Lielā Jugla

Upes tips: Upe piemērota WW nobraucieniem un treniņiem kā arī atpūtas tipa nobraucieniem līdz pat zemam līmenim;

Ieteicamās laivas: Visu tipu laivas;

Atrašanās vieta: Netālu no Rīgas;

 

Spied kartē uz pogas, lai mainītu lejteces un augšteces kartes.

 

Upi var dalīt vairākos posmos: virs Ropažiem; Ropaži; no Ropažiem līdz Bajāriem; no Bajāriem līdz Zaķumuižai.
Virs Ropažiem upe ir lēna, 5 - 15m plata, braucama arī zemā līmenī. Braukšanu var sākt no Sidgundas vai arī augstāk (par posmu virs Sidgundas informācijas nav; bet satekupes Suda un Mergupe arī ir braucamas).
2001. pavasarī darbu uzsāka Ropažu HES, tā ka Ropažu dambis var būt braucams vairs tikai augstā ūdens līmenī, jo viss ūdens tiek laists uz HESu. Arī lielā līmenī tas vairs nav tas, kas bija. No dambja līdz hesam ir ap 1 km, braukt var pa kanālu, izkāpjot pie šosejas tilta. No šejienes līdz HESam ir ap 100m.

Ropažu dambis (attēlā) ir ap 1.5m augsts betona valnis pāri visai upei. Piebraukšana: Ropažos jānogriežas uz Sidgundas pusi un apm 500m no Ropažu centra, pirms kapsētas ir mazs celiņš pa kreisi, kas aizved tieši līdz dambim. Pēc dambja kritums saglabājas liels līdz tiltam un vēl apm. 300m pēc tā. Labā līmenī te ir tīri labi viļņi un stāvviļņi. Apm. 300 m pēc šosejas tilta kritums samazinās līdz kādiem 1.5m/km.
Posmā no Ropažiem līdz Bajāriem krāču ir maz. Sportiskās intereses šeit nav un mazūdens periodos posms ir sekls.
Nedaudz virs Bajāriem sākās krāces. Vietām veidojās tīri labi viļņi, ko var izmantot sērfošanai. Krāces ir lokālas - proti - neviena no tām nav garāka par 50m. Upes kritums - ap 3.5m/km. Šis krāčainais posms turpinās līdz Zaķumuižai, taču beigt braukšanu ir izdevīgāk nedaudz zem tilta, kas ir apm 1km virs Zaķumuižas centra. Tas tāpēc ka Zaķumuižā krasti ir stipri apauguši ar krūmiem un izkāpšana ir apgrūtināta. Posms braucams tikai palos.
Tālāk upē krāču nav. Braukt var arī zemā līmenī. Kopējais upes nobrauciena laiks ir stipri atkarīgs no ūdens līmeņa un straumes ātruma, bet aptuveni var rēķināt no Sidgundas līdz Ropažiem - 1. diena; no Ropažiem līdz Juglas ezeram - 1. diena. Parasti gan neviens nebrauc tālāk par Zaķumuižu.

 

Campo ieteiktie laivu maršruti pa Lielo Juglu:

*
  Maršruts
garums
ilgums

 

  Sidgunda - Ropaži
29 km
1 d.

 

  Ropaži - Juglas ez.
37 km
1 d.
    Ropaži - Zaķumuiža
16 km
1 d.
    Sidgunda - Zaķumuiža
44 km
2 d.
    Sidgunda - Juglas ezers
65 km
3 d.

* maršruta izvēles popularitāte saskaņā ar skalu:

- sezonas ieteikums.

 

Foto: Ropažu dambis lielā ūdenī 2005.gada 8.janvārī.

 

km
v.j.l.
Orientieris
63.3
66.9
Sudas un Mergupes sateka
62.4
66.4
Sidgunda, tilts (P8)
49.9
56.9
Augšciema dz.c. stacija
43.9
51.4
tilts
35.1
40.0
Ropažu HES dambis
34.4
36.9
Ropažu pagasta pad., gājēju tilts
33.8
36.1
Ropaži, tilts
25.0
18.2
kkp Pietēnupe
24.9
17.9
Bajāri
18.9
4.1
Zaķumuiža, tilts
8.7
1.2
lkp Tumšupe
3.0
0.4
lkp Krievupe
1.2
0.2
Apvadceļa (A4) tilts
-
0.1
Lielās un mazās Juglas sateka

 

Upes profils, kritums(m,m/km|km):

 

Citas reģiona upes:

Braucamas ir arī Lielās Juglas satekupes Suda un Mergupe, Mazā Jugla, Līčupe, Abze, Tumšupe, Krievupe, Ogre.


Campo > Maršruti > Upes > Lielā Jugla

Site supported by: Select Solutions